Contacteer ons op 02 518 0000 van ma - vrij 9u - 20u en op za 9u - 14u

 Copyright © 2020 MeDirect, alle rechten voorbehouden 

NL | FR

fr

1Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

De Tijd - 3 februari 2016

Hoe worden wij dan vergoed?

EN

MeDirect, dé Belgische fondsenbank

Eenvoudig beleggen in fondsen en 
kant-en-klare beleggingsplannen. 

Fondsen van meer dan 60 gerenommeerde fondsenhuizen en kant-en-klare beleggingsplannen zonder instap- en uitstapkosten.

Nieuw beleggingsplan "Duurzaam MeGreen".

Word klant

Volg ons op

Volg MeDirect op Facebook
Volg MeDirect op Twitter
Volg MeDirect op LinkedIn
Volg MeDirect op YouTube
Fondsen overbrengen naar MeDirect

Beleggingsplan

Kapitalisatie

Beleggingsplan waarbij het mogelijke rendement wordt herbelegd met kapitaalgroei als doel. 

Beleggingsplan

Lagere kosten, een wereld van verschil

Waar mogelijk zetten we de kosten voor onze klanten op nul. Zo beschikt u over een gratis beleggingsrekening, is er geen bewaarloon en bovenal rekenen we op 97% van ons fondsenaanbod geen instap- en uitstapkosten aan.

Hoe worden wij dan vergoed?

Voor Fondsen en Modelportefeuilles betaalt u enkel de beheersvergoeding van de fondsenbeheerders. Een deeltje daarvan staat de fondsenbeheerder af aan MeDirect. En dat is voor ons voldoende. Voor het Vermogensbeheer staat de fondsenbeheerder niets af aan MeDirect, maar betaalt u wel de beheersvergoeding van 0,90% BTW inclusief rechtstreeks aan MeDirect voor het beheer van uw portefeuille.

0%

instap/uitstapkosten op 97% van onze fondsenselectie

Kosten bij andere banken.

Andere banken

3%

gemiddeld aan instapkosten op hun huisfondsen

€2.500,00 - €7.500,00

€25

€7.500,01- €15.000,00

€50

€15.000,01 - €30.000,00

€100

€30.000,01 - €60.000,00

€200

€500

> €60.000

Krijg

Word gratis klant

1 - Word gratis klant en open een beleggingsrekening

2 - Stort geld, beleg en/of draag fondsen over

En nu tot €500 welkomstpremie

4,33% rendement over de laatste vijf jaar in evenwichtig profiel.2

U beheert en volgt zelf uw portefeuille online.

Andere MeDirect beleggingsplannen
zonder instap- en uitstapkosten.

Word klant en kies uw beleggingsplan

2De getoonde prestaties zijn de geannualiseerde brutorendmenten exclusief eventuele taksen, gesimuleerd op basis van historische NIW’s van de huidige fondsen in de portefeuille. De prestaties worden uitsluitend voor illustratieve doeleinden gebruikt en in het verleden behaalde resultaten zijn natuurlijk geen indicatie voor toekomstige prestaties. Meer informatie over de rendementen van de beleggingsportefeuille Kapitalisatie en Inkomen

3Geannualiseerd brutorendement exclusief beheersvergoeding (max. 0,90%) en eventuele taksen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Meer informatie over de rendementen van het beleggingsplan 'Volledig Beheerd'

Vermijden van slechte timing

De 5 voordelen van een beleggingsplan.

Geleidelijk aan kapitaal opbouwen

De kracht van kapitalisatie

Spreiding over verschillende activaklassen

Het juiste moment bepalen om te beleggen is niet eenvoudig. Door elke maand een vast bedrag te beleggen, spreidt u uw inleg over een lange periode. De ene keer koopt u dan eens aan tegen een lage koers en dan weer tegen een hoge. Zo verkleint u het risico van een slechte timing aanzienlijk, want u bouwt uw kapitaal op tegen een gemiddelde koers.

Met een beleggingsplan belegt u automatisch en op regelmatige tijdstippen een vast bedrag in een korf van verschillende beleggingsfondsen. Vele beleggingsexperts zijn het er over eens dat u zo geleidelijk aan een mooi kapitaal kan opbouwen. U bepaalt zelf hoeveel u maandelijks wil beleggen en kunt dit bedrag verhogen of verlagen, uw plan tijdelijk stopzetten en het steeds weer activeren.

Hoe langer u uw spaargeld kunt beleggen, hoe gunstiger dit is voor het eindresultaat. Een lager bedrag belegd op jongere leeftijd levert op lange termijn meer op dan een hoger bedrag belegd later belegd voor een kortere periode. Stel, u investeert €10.000 met een jaarlijks rendement van 5%. Na een jaar heeft u dan €10.500. Investeert u die vervolgens voor weer een jaar, dan heeft u aan het einde van dat tweede jaar €11.025. In het eerste jaar verdient u dus €500, maar in het tweede jaar is dat €525. Kijken we naar een termijn van 20 jaar, dan resulteert dit aan het eind van de periode een bedrag van €26.532,98.

Met één beleggingsfonds belegt u al gespreid over verschillende activaklassen zoals aandelen en obligaties. De diversificatie verkleint het risico gevoelig: eventuele zwakkere prestaties van één aandeel wordt opgevangen door de andere. Met een beleggingsplan vergroot u nog de spreiding want dan belegt u niet in één beleggingsfonds, maar in een 10-tal.

Toegankelijk voor iedereen

U hoeft geen groot bedrag opzij te hebben om te starten. Met een beleggingsplan van MeDirect start u al vanaf €2.500 en kunt u daarna maandelijks bijstorten vanaf €100. Het initiële instapbedrag van €2.500 is nodig omdat deze som verdeeld wordt over een 10-tal beleggingsfondsen. Bij het Vermogensbeheer start u al vanaf €5.000

Beleggingsplan

Beleggingsplan

Inkomen

Beleggingsplan met als doel het regelmatig uitkeren van een inkomen (dividend). 

3,89% rendement over de laatste vijf jaar in evenwichtig profiel.2

U beheert en volgt zelf uw portefeuille online.

Een persoonlijke, wereldwijd gediversifieerde en volledig voor u beheerde portefeuille.

Beheerd door onze experts gebaseerd op uw beleggersprofiel.

4,31% rendement over de laatste vijf jaar in evenwichtig profiel.3

Volledig beheerd

Beleggingsplan

Powered by

Beleggingsplan

Kapitalisatie

Beleggingsplan met kapitalisatie-effect. Het mogelijke rendement wordt automatisch herbelegd met als doel aangroei van uw kapitaal. 

Naar Beleggingsplan Kapitalisatie

4,57% rendement over de laatste vijf jaar in evenwichtig profiel.**

U beheert en volgt zelf uw portefeuille online.

Kies uw beleggingsplan zonder instap- en uitstapkosten.

Word gratis klant

Vermijden van slechte timing

De voordelen van periodiek beleggen via een beleggingsplan.

Geleidelijk aan kapitaal opbouwen

Profiteren van koersschommelingen

De kracht van kapitalisatie

Je hoeft zelf niets te doen

Het juiste moment bepalen om te beleggen is niet eenvoudig. Daarom raden veel experts ook aan om periodiek te beleggen, elke maand een vast bedrag. Dan spreidt u uw inleg over een lange periode. Omdat alles automatisch en zonder emotionele beïnvloeding verloopt, verkleint u het risico op slechte timing.

Door elke maand een vast bedrag in uw portefeuille te beleggen, kunt u geleidelijk en op eigen tempo een kapitaal opbouwen. U bepaalt zelf hoeveel u maandelijks wil beleggen en kunt dit bedrag verhogen of verlagen, uw plan tijdelijk stopzetten en het steeds weer activeren.

Door periodiek te beleggen, koopt u meer voor hetzelfde geld als de koersen dalen en omgekeerd koopt u automatisch minder als de koersen hoog noteren. Een methodiek die het rendement ten goede komt. 

Hoe langer u uw spaargeld kunt beleggen, hoe gunstiger dit is voor het eindresultaat. Een lager bedrag belegd op jongere leeftijd levert op lange termijn meer op dan een hoger bedrag belegd later belegd voor een kortere periode. Stel, u investeert €10.000 met een jaarlijks rendement van 10%. Na een jaar heeft u dan €11.000. Investeert u die €11.000 vervolgens voor weer een jaar, dan heeft u aan het einde van dat tweede jaar €12.100. In het eerste jaar verdient u dus €1.000, maar in het tweede jaar is dat €1.100. Kijken we naar een termijn van 20 jaar, dan resulteert dit aan het eind van de periode een bedrag van €67.275 euro. We nemen 10% omdat dit eenvoudig rekent, maar het werkelijke rendement kan hier natuurlijk van afwijken. 

Bij MeDirect kan dit geheel automatisch dankzij de functionaliteit 'Maandelijkse bijdrage'. 

Beleggingsplan

Beleggingsplan

Inkomen

Beleggingsplan met kapitalisatie-effect. Het mogelijke rendement wordt automatisch herbelegd met als doel aangroei van uw kapitaal. 

3,29% totaalrendement over de laatste vijf jaar**

U beheert en volgt zelf uw portefeuille online.

Gespreide portefeuille met aandacht voor rendement in samenwerking met de experts van Morningstar.

Naar Volledig Beheerd

Beheerd door onze experts gebaseerd op uw beleggersprofiel.

4,49% rendement over de laatste vijf jaar in evenwichtig profiel.***

Volledig beheerd

Vermogensbeheer

Powered by

Andere MeDirect beleggingsplannen zonder instap- en uitstapkosten.

Beleggingsplan


Kapitalisatie

Beleggingsplan waarbij het mogelijke rendement wordt herbelegd met kapitaalgroei als doel. 

4,33% rendement over de laatste vijf jaar in evenwichtig profiel.2 

U beheert en volgt zelf uw portefeuille online. 

Inkomen

Beleggingsplan met als doel het regelmatig uitkeren van een inkomen (dividend). 

3,89% rendement over de laatste vijf jaar in evenwichtig profiel.2 

U beheert en volgt zelf uw portefeuille online. 

Beleggingsplan

Word klant en kies uw beleggingsplan

Powered by

Vermogensbeheer

Volledig beheer

Een persoonlijke, wereldwijd gediversifieerde en volledig voor u beheerde portefeuille. 

4,31% rendement over de laatste vijf jaar in evenwichtig profiel.3 

Beheerd door onze experts gebaseerd op uw beleggersprofiel. 

Powered by

frenen

€7.500,01    -     €15.000,00

€15.000,01   -     €30.000,00

€30.000,01    -     €60.000,00

€2.500,00    -    €7.500,00

Beleg en/of transfereer

> €60.000,01    

€50

Ontvang

€200

€25

€100

€500

Word klant, beleg en ontvang tot €500 premie

Word gratis klant en open een beleggingsrekening

Stort geld, beleg en/of draag fondsen over

1

2

3

Geniet nu van onze beleggingsactie!

Geldig tot en met 28 februari 2020 op al onze fondsen2 en beleggingsplannen.

Beleggingsfondsen overbrengen van een andere bank? Wij doen het nodige en bovenop de welkomstpremie vergoeden wij de eventuele transferkosten (tot €500) die uw bank of broker aanrekent.

€2.500,00 - €7.500,00

€25

€7.500,01- €15.000,00

€50

€15.000,01 - €30.000,00

€100

€30.000,01 - €60.000,00

€200

€500

> €60.000

3 - Beleg en/of transfereer

Krijg

Word gratis klantBeleg en ontvang tot €500 welkomstpremie

1 - Word gratis klant en open een beleggingsrekening

2 - Stort geld, beleg en/of draag fondsen over

Geldig tot en met 28 februari 2020 op al onze fondsen², en beleggingsplannen.

Beleggingsfondsen overbrengen van een andere bank? Wij doen het nodige en bovenop de welkomstpremie vergoeden wij de eventuele transferkosten (tot €500) die uw bank of broker aanrekent.

En nu tot €500 welkomstpremie

Financiële meeropbrengst, dat zoekt een belegger in een financieel product. Dat is de logica zelf, maar daar hoeft het niet te stoppen. Bijna zeven op de tien klanten bij MeDirect geven aan dat ze duurzaamheid eveneens een belangrijke meerwaarde vinden bij hun keuze. De toenemende vraag naar producten die renderen op alle fronten en een voordeel bieden voor zowel belegger als mens en milieu, beantwoordt MeDirect met het nieuwe duurzame beleggingsplan ‘Duurzaam MeGreen’.

Philippe Delva, CEO

Nieuw beleggingsplan 'Duurzaam MeGreen'

Beleggen in een gespreide korf van duurzame fondsen.  

U streeft niet alleen naar een financiële opbrengst, maar investeert ook in een betere samenleving.  

Voldoet aan strenge criteria inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG).  

Ondersteund door NN Investment Partners, die meer dan 20 jaar ervaring heeft met duurzaam beleggen.  

Powered by 

Word klant en beleg duurzaam

Zonder instap- en uitstapkosten.  

€2.500,00 - €7.500,00

€25

€7.500,01- €15.000,00

€50

€15.000,01 - €30.000,00

€100

€30.000,01 - €60.000,00

€200

€500

> €60.000

Krijg

Word gratis klant

1 - Word gratis klant en open een beleggingsrekening

2 - Stort geld, beleg en/of draag fondsen over

Nieuw beleggingsplan: ‘Duurzaam MeGreen’  

Financiële meeropbrengst, dat zoekt een belegger in een financieel product. Dat is de logica zelf, maar daar hoeft het niet te stoppen. Bijna zeven op de tien klanten bij MeDirect geven aan dat ze duurzaamheid eveneens een belangrijke meerwaarde vinden bij hun keuze. De toenemende vraag naar producten die renderen op alle fronten en een voordeel bieden voor zowel belegger als mens en milieu, beantwoordt MeDirect met het nieuwe duurzame beleggingsplan ‘Duurzaam MeGreen’. 

Philippe Delva, CEOBeleggen in een gespreide korf van duurzame fondsen. 

U streeft niet alleen naar een financiële opbrengst, maar investeert ook in een betere samenleving.  

Voldoet aan strenge criteria inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG).  

Ondersteund door NN Investment Partners, die meer dan 20 jaar ervaring heeft met duurzaam beleggen.  

Powered by 

Word klant en beleg duurzaam
Eenvoudig beleggen in fondsen en 
kant-en-klare beleggingsplannen.