Contacteer ons op 02 518 0000 van ma - vrij 9u - 20u en op za 9u - 14u

 Copyright © 2019 MeDirect, alle rechten voorbehouden 

NL | FR

Open een gratis BeleggingsrekeningFR

*Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.

Nog geen klant?

Start vandaag nogTest ons online vermogensbeheerBreng uw fondsen over van een andere bank

Contacteer ons 

Bel ons
02 518 0000
Ma-Vrij van 9u tot 20u.
Zaterdag van 9u tot 14u.

Stuur ons  een bericht
Voor feedback en inlichtingen

De Tijd - 3 februari 2016

Hoe worden wij dan vergoed?

Word gratis klantEN

MeDirect Bank
Keizerinlaan 66
1000 Brussel

Op een moment van historisch lage rentes is dat dé fundamentele vraag. Beleggingsfondsen2 bieden heel wat voordelen: risicospreiding, mogelijkheid om in minder toegankelijke markten te beleggen en natuurlijk professioneel beheer. Bij MeDirect kunt u zelf beleggen in fondsen of u laat het over aan onze experts. 

MeDirect Bank is een onafhankelijke fondsenbank. Wij kiezen ervoor geen eigen huisfondsen aan te bieden maar wel een wereldwijde selectie van meer dan 500 beleggingsfondsen van 60 gerenommeerde fondsenhuizen.

Enkele van deze fondsenhuizen vindt u hieronder.

Op het MeDirect platform zijn er 32 fondsen van Robeco beschikbaar.

Robeco is een internationale vermogensbeheerder met een breed aanbod aan actieve beleggingen van traditionele categorieën zoals aandelen en vastrentende waarden tot alternatieve beleggingen en multi-assetstrategieën. Al sinds de oprichting in Rotterdam in 1929 vormt onderzoek de basis voor alles wat ze doen. Daarbij combineren ze hun pioniersgeest met een bedachtzame aanpak.

Op het MeDirect platform zijn er 25 fondsen van Amundi beschikbaar.

Amundi, sinds november 2015 beursgenoteerd, is de grootste Europese vermogensbeheerder in termen van beheerde activa(*), met meer dan 1.100 miljard euro wereldwijd. Amundi heeft zijn hoofdzetel in Parijs, Frankrijk, en beschikt over zeven beleggingshubs in de belangrijkste financiële centra in de wereld. Het biedt een combinatie van diepgaand onderzoek en ervaring op de markten aan, twee elementen die de basis vormen voor het vertrouwen van zijn klanten.

*Cijfers Amundi per 31 maart 2017.  

Op het MeDirect platform zijn er 43 fondsen van BlackRock beschikbaar.

BlackRock, opgericht in 1988, is de grootste vermogensbeheerder ter wereld met een belegd vermogen van meer dan 6,3 biljoen dollar.(*) Hiervan is iets meer dan de helft belegd in aandelen en 30% in obligaties en andere vastrentende beleggingen. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in de Verenigde Staten waar iets meer dan de helft van de omzet wordt gerealiseerd. Het bedrijf telt meer dan 12.000 medewerkers, waarvan 1.00 beleggers, en heeft vestigingen in 30 landen.

*Cijfers Blackrock per 31 december 2017.

Op het MeDirect platform zijn er 64 fondsen van Fidelity beschikbaar.

Fidelity International werd in 1969 opgericht als de internationale tak van Fidelity Investments (opgericht in 1946 in Boston) en werd in 1980 onafhankelijk van het Amerikaanse moederbedrijf. Klanten helpen om voor hun pensioen te sparen en andere lange-termijn-beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, vormt al bijna vijftig jaar de kern van hun activiteiten. Fidelity beheert activa voor een totaal van €356 miljard voor meer dan 2,4 miljoen klanten in heel Azië-Pacific, Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika.

Op het MeDirect platform zijn er 6 fondsen van Flossbach von Storch beschikbaar.

Flossbach von Storch, gestart in 1999, is één van de grootste bankonafhankelijke vermogensbeheerders in Duitsland en is nog steeds in handen van haar oprichters en senior executives. Meer dan 180 collega's zorgen voor een vermogen van meer dan 35 miljard euro.  We staan voor onze multi-asset benadering: het behouden en vergroten van activa door het te verdelen in verschillende activaklassen. Het doet er niet toe of een belegger ons miljoenen euro's of deposito's van 50 euro per maand toevertrouwt aan een fondsbesparingsplan - onze verantwoordelijkheid tegenover hem is hetzelfde. 

Op het MeDirect platform zijn er 26 fondsen van Invesco beschikbaar.

Inveso, opgericht in 1978, is een Amerikaans onafhankelijk fondshuis met hoofdkantoor te Atlanta, Georgia, Verenigde Staten, en heeft kantoren in 20 landen wereldwijd. Invesco biedt via verschillende beleggingsinstellingen een uitgebreid gamma van investeringsproducten aan in aandelen, obligaties of alternatieve activa klassen die zowel land, regionaal of wereldwijd georiënteerd kunnen zijn.

Naar de Fondsenzoeker

Nieuw fondsenhuis bij MeDirect

zonder instap- en uitstapkosten

Fundsmith, nieuwkomer in ons fondsenaanbod

Bij MeDirect kiezen we er bewust voor geen eigen huisfondsen aan te bieden, maar geven we onze klanten toegang tot beleggingsfondsen van 60 gerenommeerde huizen zoals Blackrock, Fidelity, Invesco, Robeco, M&G... U kunt zo bij MeDirect kiezen uit een wereldwijde selectie van meer dan 500 beleggingsfondsen.

Met de introductie van Fundsmith aan het beleggingsaanbod van MeDirect, brengen we een nieuwe fondsbeheerder naar België. Fundsmith heeft zijn hoofdkantoor in Londen en werd in 2010 opgericht door Terry Smith. Het betreft nog een relatief jong fondsenhuis, maar met een ervaren team aan het stuur. Beheerder Terry Smith heeft al een lange staat van dienst in de beleggingswereld en werd in 2018 nog bekroond met de Morningstar Award ‘European Fund Manager of the Year’ in de categorie aandelen wereldwijd

Bij MeDirect kiezen we er bewust voor geen eigen huisfondsen aan te bieden, maar geven we onze klanten toegang tot beleggingsfondsen van 60 gerenommeerde huizen zoals Blackrock, Fidelity, Invesco, Robeco, M&G... U kunt zo bij MeDirect kiezen uit een wereldwijde selectie van meer dan 500 beleggingsfondsen.

Met de introductie van Fundsmith aan het beleggingsaanbod van MeDirect, brengen we een nieuwe fondsbeheerder naar België. 

Fundsmith, nieuwkomer in ons fondsenaanbod

Zonder overbodige instapkosten

Ook voor dit fondsenhuis hebben we de instapkosten voor u op nul kunnen zetten, net zoals bij de 97% andere fondsen in onze selectie. Andere financiële spelers rekenen al snel 1% tot 3% instapkosten aan om in fondsen te beleggen. Bovendien beschikt u als MeDirect klant over een gratis beleggingsrekening en rekenen we geen bewaarloon aan. Minder kosten betekent dus meer rendement voor de klant.

Als er bijna geen kosten zijn, hoe wordt MeDirect dan vergoed? De beheersvergoeding van de fondsbeheerders betaalt u wel, zoals bij alle fondsen, ongeacht via welke bank of broker u ze aanschaft. Wij worden vergoed doordat de fondsenbeheerders een deel van hun beheersvergoeding aan ons afstaan. En dat is voor ons voldoende.

Beleggingsproces

De beheerders van Fundsmith hebben als doel om aandelen in kwaliteitsbedrijven aan te kopen en vast te houden om ze geleidelijk en continu in waarde te laten stijgen. Fundsmith hanteert strenge beleggingscriteria om er voor te zorgen dat het belegt in:

Beheerteam met jarenlange ervaring

Terry Smith
Julian Robins

 

Mede-oprichter van Fundsmith Terry Smith startte zijn carrière in 1974 bij Barclays Bank waar hij werkte tot 1983. Daarna ging hij aan de slag als effectenmakelaar bij W Greenwell & Co en behoorde hij tot de beste bankanalisten in Londen van 1984-1989. In 1990 kwam hij aan het hoofd te staan van UK Company Research bij UBS Philips & Drew, een positie waarvan hij werd ontslagen in 1992 ten gevolge van de publicatie van zijn bestverkopende boek ‘Accounting for Growth’. Als CEO van Collins Stewart leidde hij de management buyout van het bedrijf dat later een notering kreeg aan de London Stock Exchange. Als CEO van Tullett Prebon was hij adviseur van het pensioenfonds van het bedrijf waarbij hij de beleggingsprincipes huldigde die later de basis vormden voor Fundsmith.

Smith krijgt ondersteuning van Julian Robins. Robins werkt sinds 1984 in de beleggingswereld en gedurende 9 jaar was hij bankanalist in Londen, alvorens over te stappen naar BZW in New York in 1993. Hij zette in 1999 een kantoor in New York op voor Collins Stewart en vertrok daar in 2009 om in 2010 samen met Smith het nieuwe Fundsmith op te zetten. Hij woont nog altijd in de Verenigde Staten en werkt nauw samen met Smith bij het beheer van het fonds.

Bedrijven van hoge kwaliteit die een bovengemiddeld cash rendement op het operationeel kapitaal hebben;

Bedrijven met een sterk concurrentieel voordeel dat moeilijk gekopieerd kan worden;

Bedrijven die geen significante financiële leverage vereisen om rendement te realiseren;

Bedrijven met een hoge mate van groeizekerheid door het herinvesteren van hun kasstromen in hun activiteiten om te kunnen groeien;

Bedrijven die bestand zijn tegen verandering, met name technologische innovatie;

Bedrijven waarvan de waardering als aantrekkelijk wordt beschouwd

Naar de Fondsenzoeker

Nieuw fondsenhuis bij MeDirect

zonder instap- en uitstapkosten

Zonder overbodige instapkosten

Ook voor dit fondsenhuis hebben we de instapkosten voor u op nul kunnen zetten, net zoals bij de 97% andere fondsen in onze selectie. Andere financiële spelers rekenen al snel 1% tot 3% instapkosten aan om in fondsen te beleggen. Bovendien beschikt u als MeDirect klant over een gratis beleggingsrekening en rekenen we geen bewaarloon aan. Minder kosten betekent dus meer rendement voor de klant.

Als er bijna geen kosten zijn, hoe wordt MeDirect dan vergoed? De beheersvergoeding van de fondsbeheerders betaalt u wel, zoals bij alle fondsen, ongeacht via welke bank of broker u ze aanschaft. Wij worden vergoed doordat de fondsenbeheerders een deel van hun beheersvergoeding aan ons afstaan. En dat is voor ons voldoende.

Beleggingsproces

De beheerders van Fundsmith hebben als doel om aandelen in kwaliteitsbedrijven aan te kopen en vast te houden om ze geleidelijk en continu in waarde te laten stijgen. Fundsmith hanteert strenge beleggingscriteria om er voor te zorgen dat het belegt in:

Bedrijven van hoge kwaliteit die een bovengemiddeld cash rendement op het operationeel kapitaal hebben;

Bedrijven met een sterk concurrentieel voordeel dat moeilijk gekopieerd kan worden;

Bedrijven die geen significante financiële leverage vereisen om rendement te realiseren;

Bedrijven met een hoge mate van groeizekerheid door het herinvesteren van hun kasstromen in hun activiteiten om te kunnen groeien;

Bedrijven die bestand zijn tegen verandering, met name technologische innovatie;

Bedrijven waarvan de waardering als aantrekkelijk wordt beschouwd

Fundsmith heeft zijn hoofdkantoor in Londen en werd in 2010 opgericht door Terry Smith. Het betreft nog een relatief jong fondsenhuis, maar met een ervaren team aan het stuur. Beheerder Terry Smith heeft al een lange staat van dienst in de beleggingswereld en werd in 2018 nog bekroond met de Morningstar Award ‘European Fund Manager of the Year’ in de categorie aandelen wereldwijd.  

Nieuw fondsenhuis bij MeDirect

zonder instap- en uitstapkosten